Jumat, 10 Juni 2022

thumbnail

Lirik dan Terjemahan Rahmatan Lil Alameen - Maher Zain

Rahmatan Lil Alameen - Maher Zain

Penyanyi religi yang bernama Maher Zain baru mengeluarkan singel terbarunya pada tanggal 20 April 2022 yang berjudul Rahmatan Lil Alameen.

Makna “Islam Rahmatan lil 'Alamin” dalam lagu ini berisi tentang lahirnya agama Islam yang di tengah kehidupan masyarakat.

Kehadiran ajaran agama ini telah mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kamu juga bisa mengetahui profil dari dikta, vokalis muda asal Indonesia. Berikut ini lirik dan terjemahannya ya teman.

Lagu Rahmatan Lil Alameen - Maher Zain

Yaa Man Shollaita Bikullil Anbiya'

O you who led all the Prophets in prayer

(Wahai engkau yang menjadi imam semua Nabi dalam salat)

 

Yaa man fii qolbika Rohmatun linnas

O you whose heart contains mercy for all people

(Wahai engkau yang hatinya berisi rahmat untuk semua manusia)

 

Ya man allafta quluuban bil Islam

O you who united hearts through Islam

(Wahai engkau yang menyatukan hati melalui Islam)

 

Yaa habiibii yaa shafii’i yaa Rasula Allah

My Beloved, my intercessor, O Messenger of Allah

(Kekasihku, syafaatku, Ya Rasulullah)

 

Bi ummi wa abi .. fadaytuka sayyidi

May my father and mother be sacrificed for you my master

(Aku akan mengorbankan ayah dan ibuku untukmu wahai Nabiku)

 

Sholatun wa salam .. ‘alayka yaa Nabi

May blessings and peace be upon you, O Prophet

(Salawat dan salam atasmu Ya Nabi)

 

Habibi yaa Muhammad

My Beloved, O Muhammad!

(Kekasihku, Ya Muhammad!)

 

Atayta bissalami wal huda, Muhammad

You came with peace and guidance, Muhammad

(Engkau datang dengan kedamaian dan petunjuk, Muhammad)

 

My Beloved, O Muhammad!

(Kekasihku, Ya Muhammad!)

 

Ya rahmatan lil’alameena ya Muhammad

O mercy to the worlds, O Muhammad!

(Rahmat untuk umat, Ya Muhammad)

 

Ya man hallayta hayatana bil iman

O you who sweetened our life with faith

(Wahai engkau yang menentramkan hidup kami dengan iman)

 

Ya man bijamalika ‘allamtal ihsan

O you who taught kindness with your beauty

(Wahai engkau yang mengajarkan kebaikan dengan keindahanmu)

 

Ya man nawwarta qulubana bil quran

O you who illuminated our hearts with the Quran

(Wahai engkau yang menerangi hati kami dengan Quran)

 

Yaa habiibii yaa shafii’i yaa Rasula Allah

My Beloved, my intercessor, O Messenger of Allah

(Kekasihku, syafaatku, Ya Rasulullah

 

Bi ummi wa abi .. fadaytuka sayyidi

May my father and mother be sacrificed for you my master

(Aku akan mengorbankan ayah dan ibuku untukmu wahai Nabiku)

 

Sholatun wa salam .. ‘alayka yaa Nabi

May blessings and peace be upon you, O Prophet

(Salawat dan salam atasmu Ya Nabi)

 

Habibi yaa Muhammad

My Beloved, O Muhammad!

(Kekasihku, Ya Muhammad!)

 

Atayta bissalami wal huda, Muhammad

You came with peace and guidance, Muhammad

(Engkau datang dengan kedamaian dan petunjuk, Muhammad)

 

Habibi yaa Muhammad

My Beloved, O Muhammad!

(Kekasihku, Ya Muhammad!)

 

Ya rahmatan lil’alameena ya Muhammad

O mercy to the worlds, O Muhammad!

(Rahmat untuk umat, Ya Muhammad)

 

Salla Allahu ‘ala

May Allah's blessings be…

(Semoga berkah Allah)

 

Khatamil Anbiya’

Upon the Seal of the Prophets

(Di atas ikatan para Nabi)

 

Muhammad... Muhammad Rahmatun lil’alameen … Rahmatun lil’alameen

Muhammad... Muhammad. A mercy to the worlds .. a mercy to the worlds

(Muhammad...Muhammad. Sebuah rahmat buat umat manusia .. sebuah rahmat buat umat manusia)

 

Muhammad... Muhammad Rahmatun lil’alameen … Rahmatun lil’alameen

Muhammad... Muhammad. A mercy to the worlds .. a mercy to the worlds

(Muhammad...Muhammad. Sebuah rahmat buat umat manusia .. sebuah rahmat buat umat manusia)

 

Bi ummi wa abi .. fadaytuka sayyidi

May my father and mother be sacrificed for you my master

(Aku akan mengorbankan ayah dan ibuku untukmu wahai Nabiku)

 

Sholatun wa salam .. ‘alayka yaa Nabi

May blessings and peace be upon you, O Prophet

(Salawat dan salam atasmu Ya Nabi)

 

Habibi yaa Muhammad

My Beloved, O Muhammad!

(Kekasihku, Ya Muhammad!)

 

Atayta bissalami wal huda, Muhammad

You came with peace and guidance, Muhammad

(Engkau datang dengan kedamaian dan petunjuk, Muhammad)

 

Habibi yaa Muhammad

My Beloved, O Muhammad!

(Kekasihku, Ya Muhammad!)

 

Ya rahmatan lil’alameena ya Muhammad

O mercy to the worlds, O Muhammad!

(Rahmat untuk umat, Ya Muhammad)

Itulah seputar lirik dan terjemahan lagu Rahmatan Lil Alameen - Maher Zain. Selamat bernyanyi!!!

 

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments